Informatie

Tot nu toe zijn ruim 500 vragen aan het Platform Handschriftontwikkeling gesteld en hebben een antwoord gekregen. Waar de vragen over gingen is terug te vinden onder trefwoorden.
KLIK HIER voor het Trefwoordenoverzicht.

Alle schrijfvragen tot nu toe: KLIK HIER om ze te lezen.

Als uw vraag al eerder is gesteld, dan heeft het Platform daar informatie over beschikbaar en is deze op te vragen.
Betreft het een andere vraag op het brede gebied van handschrift, dan kunt u haar stellen.

Contactformulier

Het stellen van nieuwe vragen

Stuur een e-mail naar platformhandschriftontw@outlook.com

  • Vermeld daarin of u eventueel telefonisch contact wilt hebben. Vermeld dan ook uw telefoonnummer.
  • Gaat het om handschriftverbetering, stuur naast de vraag a.u.b. een stukje tekst van minstens 7 regels mee, geschreven op ongelinieerd papier, in het gebruikelijke handschrift.

Uw vraag wordt vervolgens door de leden van het platform onderling besproken. Het antwoord wordt binnen twee weken gegeven, is kosteloos en kan een advies of verwijzing inhouden.

Alle vragen worden vertrouwelijk behandeld.
Het platform deelt de vraag en het advies op de vraag alleen met de vraagsteller en bewaart de verstrekte gegevens niet langer dan nodig is voor het geven van advies.

Document

Onze Partners

Volg onze socials: