Het Platform Handschriftontwikkeling organiseert van 23 t/m 27 januari 2023
NATIONALE WEEK VAN HET HANDSCHRIFT

n.a.v. de “Internationale Dag van het Handschrift” op 23-01-2023
Ter herinnering aan de geboortedatum van John Hancock (geb. 23-01-1737),
die met zijn duidelijke handtekening Amerika bevrijdde van de Engelse overheersing

Schrijven met de hand in 2040

Het ontgaat ons niet, dat er steeds minder met de hand geschreven wordt. Daarom vragen wij ook dit jaar aandacht voor het handschrift, dat in 2019 als cultureel erfgoed is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.  Dit jaar is ons motto: Schrijven met de hand in 2040.

Activiteiten
IN de Nationale week van het handschrift

  • Extra aandacht voor handschrift via pers en social media
  • Schrijfactiviteiten voor basisscholen en onderbouw voortgezet onderwijs
  • Meerdere handschriftorganisaties zijn present op de NOT (Nederlandse onderwijs tentoonstelling) in Utrecht van 24-28 januari
  • Lancering van het bordspel Schriftgeheimen – een spel geschikt voor 10-100 jaar, waarbij de deelnemers spelenderwijs allerlei kenmerken van ons handschrift leren

Platform Handschriftontwikkeling

Voor basisscholen en onderbouw VO, staan er op deze website bij ‘Eigen uitgaven’ gratis te downloaden lesbrieven met uitnodigende suggesties:

  • kleuterbouw (groep 1-2): ontwikkelen van goede pengreep, kleuren van smileys
  • middenbouw (groep 3-4-5): uitnodigende vakoverstijgende activiteiten, zoals geheimschrift
  • bovenbouw (groep 6-7-8): historisch schrijfgereedschap, Romeinse cijfers, je naam in 2040
  • VO (klas 1 en 2): actief onderzoeken van schrijven met de hand en typen op de computer

Wie vóór 1 februari een leuke ervaring of een geslaagd product naar platformhandschriftontw@outlook.com stuurt, maakt kans op een prijs.

Ook het bordspel Schriftgeheimen is te vinden op deze website bij ‘Eigen uitgaven’.

Activiteiten
NA de Nationale week van het handschrift

Datum                                Activiteit                                                   Waar             Info en opgeven

8 februari 15-18 uur          Studiemiddag Handiger handschrift         Utrecht           https://allesinbeweging.net/agenda
7 maart 16-17 uur             Webinar QuickScan -groep 2-4                 online             https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
7 maart 19-20 uur            Webinar QuickScan- groep 5-8-VO            online             https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
8 maart 16-17 uur             Webinar groep 1-2                                    online              https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
8 maart 19-20 uur           Webinar groep 3-4                                    online              https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
9 maart 16-17 uur            Webinar groep 5-6                                    online              https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
9 maart 19-20 uur          Webinar groep 7-8 en VO                          online              https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
14 april 9-17 uur            3e Symposium Handschrift                        Gouda              https://www.handschriftonderwijs.nl/
26 april 15-18 uur        Studiemiddag Handiger handschrift          Rotterdam      https://allesinbeweging.net/agenda
18 mei 9-17 uur            Studiedag Alles in Beweging                      Amersfoort      https://allesinbeweging.net/agenda
7 juni 15-18 uur          Studiemiddag Handiger handschrift           Weert               https://allesinbeweging.net/agenda

Redenen genoeg om in uw krant, blad of anderszins aandacht te schenken aan het schrijven met de hand als onmisbaar communicatie- en leermiddel, als cultureel erfgoed.

Handige sites en telefoonnummers
www.handschriftontwikkeling.nl   06-34587668
www.schrijfpedagogischehulp.nl  0252-672759
www.schrijvenvlsm.nl                    029-7568014
www.grafologie.nl                         0316-527550
www.allesinbeweging.net            06-45319778
www.schrijvenNL.nl                      06-21546809

Volg het Platform Handschriftontwikkeling onze eigen Facebookpagina.

Als onderdeel van onze eigen uitgaven is onze serie uitnodigende schrijflessen voor de bovenbouw van het basisonderwijs van een aantrekkelijke nieuwe layout voorzien.
De set bestaat uit 50 uitgewerkte schrijflessen met 20 werkbladen.
Bij iedere les wordt het doel ervan vermeld en de werkwijze uitgelegd.
Naast klassikaal, kunnen leerlingen op reguliere basisscholen er zelfstandig mee werken.
De set is ook heel geschikt voor de Plusklas en Leonardoscholen.
De set werkbladen is voor € 15,- te bestellen.

Lees de flyer.

Dit jaar is het alweer tien jaar geleden dat Nederland het UNESCO Immaterieel Erfgoed Verdrag tekende.
Een goede reden om een feestelijke IE-dag te organiseren op zaterdag 12 november in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
Iedereen is alvast van harte uitgenodigd.
Het wordt feestelijke dag met een inhoudelijk goed gevuld programma.

Woensdag 12 oktober 2022 organiseren de Hogeschool van Amsterdam en SchrijvenNL het inspirerende symposium De kracht van schrijven met de pen 2.0.

Schrijf je voor 1 juli 2022 in en maak gebruik van het early bird tarief!

Het symposium neemt je mee in de nieuwe ontwikkelingen in het schrijven met de hand waarbij de vertaalslag van evidentie naar de praktijk in de klas wordt gemaakt.
Wat is de kracht van schrijven?
Welke vorm van extra ondersteuning is effectief om ervoor te zorgen dat alle kinderen leesbaar en soepel leren schrijven op school?
Hoe kunnen leerkrachten en kindertherapeuten elkaar hierin versterken?
En we gaan in op de nieuwe groepsinterventies zoals Samen aan de Slag met Schrijven-SASS! voor groep 3 en 4 en het WRITIC-groepsprogramma voor groep 2.

Lees de flyer.

Alle kinderen leren schrijven op school.
Kinderen behalen betere schoolresultaten en hebben meer zelfvertrouwen wanneer ze leesbaar en soepel kunnen schrijven.
Dit lukt de meeste kinderen, maar niet voor alle kinderen verloopt het leren schrijven succesvol.

Veel kinderen in groep 3 en 4 hebben extra ondersteuning nodig in de vorm van aanvullende instructie en gerichte oefening.
Uit onderzoek is bekend dat een kortdurende en gerichte ondersteuning effectief is om hen weer mee to laten doen met de groep.

Daarom is er een evidence-based groepsinterventie ontwikkeld voor kinderen uit groep 3 en 4 zodat ze snel weer kunnen aanhaken bij het handschriftniveau van de groep.
Binnen dit co-teaching programma werken kindertherapeut en leerkracht samen en versterken elkaar in de aanpak.

Lees meer op https://www.schrijvennl.nl/.