Op 23 januari 2023 vieren we de “Internationale Dag van het Handschrift

Ter herinnering aan de geboortedatum van John Hancock (geb. 23-01-1737), die met zijn duidelijke handtekening Amerika bevrijdde van de Engelse overheersing.

NATIONALE WEEK VAN HET HANDSCHRIFT 23 t/m 27 januari 2023

Schrijven met de hand in 2040

Het ontgaat ons niet, dat er steeds minder met de hand geschreven wordt. Daarom vragen wij ook dit jaar aandacht voor het handschrift, dat in 2019 als cultureel erfgoed is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland.  Dit jaar is ons motto: Schrijven met de hand in 2040.

Activiteiten
IN de Nationale week van het handschrift

  • Extra aandacht voor handschrift via pers en social media
  • Schrijfactiviteiten voor basisscholen en onderbouw voortgezet onderwijs
  • Meerdere handschriftorganisaties zijn present op de NOT (Nederlandse onderwijs tentoonstelling) in Utrecht van 24-28 januari
  • Lancering van het bordspel Schriftgeheimen – een spel geschikt voor 10-100 jaar, waarbij de deelnemers spelenderwijs allerlei kenmerken van ons handschrift leren

Platform Handschriftontwikkeling

Voor basisscholen en onderbouw VO, staan er op onze website www.handschriftontwikkeling.nl gratis te downloaden lesbrieven met uitnodigende suggesties:

  • kleuterbouw (groep 1-2): ontwikkelen van goede pengreep, kleuren van smileys
  • middenbouw (groep 3-4-5): uitnodigende vakoverstijgende activiteiten, zoals geheimschrift
  • bovenbouw (groep 6-7-8): historisch schrijfgereedschap, Romeinse cijfers, je naam in 2040
  • VO (klas 1 en 2): actief onderzoeken van schrijven met de hand en typen op de computer

Wie vóór 1 februari een leuke ervaring of een geslaagd product naar platformhandschriftontw@outlook.com stuurt, maakt kans op een prijs.

Ook het bordspel Schriftgeheimen is te vinden op www.handschriftontwikkeling.nl.

Activiteiten
NA de Nationale week van het handschrift

Datum                                Activiteit                                                   Waar             Info en opgeven

8 februari 15-18 uur          Studiemiddag Handiger handschrift         Utrecht           https://allesinbeweging.net/agenda
7 maart 16-17 uur             Webinar QuickScan -groep 2-4                 online             https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
7 maart 19-20 uur            Webinar QuickScan- groep 5-8-VO            online             https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
8 maart 16-17 uur             Webinar groep 1-2                                    online              https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
8 maart 19-20 uur           Webinar groep 3-4                                    online              https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
9 maart 16-17 uur            Webinar groep 5-6                                    online              https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
9 maart 19-20 uur          Webinar groep 7-8 en VO                          online              https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs
14 april 9-17 uur            3e Symposium Handschrift                        Gouda              https://www.handschriftonderwijs.nl/
26 april 15-18 uur        Studiemiddag Handiger handschrift          Rotterdam      https://allesinbeweging.net/agenda
18 mei 9-17 uur            Studiedag Alles in Beweging                      Amersfoort      https://allesinbeweging.net/agenda
7 juni 15-18 uur          Studiemiddag Handiger handschrift           Weert               https://allesinbeweging.net/agenda

Redenen genoeg om in uw krant, blad of anderszins aandacht te schenken aan het schrijven met de hand als onmisbaar communicatie- en leermiddel, als cultureel erfgoed.

Handige sites en telefoonnummers
www.handschriftontwikkeling.nl   06-34587668
www.schrijfpedagogischehulp.nl  0252-672759
www.schrijvenvlsm.nl                    029-7568014
www.grafologie.nl                         0316-527550
www.allesinbeweging.net            06-45319778
www.schrijvenNL.nl                      06-21546809

Volg het Platform Handschriftontwikkeling onze eigen Facebookpagina.

Help, wie leert onze kinderen schrijven?

Steeds meer kinderen tussen de 4 en 8 jaar missen essentiële vaardigheden om met succes te leren schrijven. Bij de kleuters valt op dat basale fijnmotorische activiteiten zoals knopen, ritsen, knippen en kleuren niet meer vanzelf gaan. Zowel zelfredzaamheid als voorbereidend schrijven heeft meer tijd en aandacht nodig dan 10 of 20 jaar geleden. In groep 3 en 4 (5 tot 8 jaar) zien we meer verkeerde pengrepen en vreemde zit- en schrijfhoudingen. Ook het schrijfproduct (gecontroleerd en leesbaar tussen lijntjes schrijven) is veranderd. Frustratie bij kinderen en leerkracht neemt toe als de schrijfvaardigheid niet goed genoeg is om de taal- en rekenbladen te kunnen maken.

Workshops
1. Marjon van Sambeek – De Schrijfladder voor groep 1 & 2 en 3 & 4
2. Sabrine van Everdingen – Hoe leer je kinderen in groep 3 & 4 schrijven
3. Ingrid Vrenken – Ontwikkelen van goede pengreep en schrijfhouding
4. Hans Stroes – Monitoren van de fijne motoriek & schrijfvoorwaarden

Tijd: van 15.00 – 18.00 uur

Meer informatie en inschrijven: https://allesinbeweging.net/agenda

Hoe is het gesteld met het handschrift van jouw leerlingen?

Het Nationaal Programma Onderwijs biedt een unieke gelegenheid om schriftelijke verwerking én verbetering van handschrift samen aan te pakken. Onderzoek laat zien dat de combinatie van oefenen én verbeteren tijdens de leervakken veruit het meest effectief is. Wil jij ook aan de slag met handschriftonderwijs in jouw klas of op jouw school? Volg dan de verdiepende reeks webinars waarin handschriftthema’s voor een specifieke groep worden behandeld! Na het grote succes in 2021 en 2022 organiseren we opnieuw de reeks webinars over handschriftonderwijs, waarin schrijfthema’s voor een specifieke groep worden behandeld. 

Op 7 maart gaat de webinar in op de QuickScan groep 2, een scan die inzicht geeft in het startklaar zijn voor het Schrijven & de QuickScan voor het Handschrift in groep 3-4

Tijd: 16.00-17.00 uur

Informatie en aanmelden: https://www.boomtestonderwijs.nl/webinars/webinars-handschriftonderwijs